Slascycules

Blog z ciekawostkami

Znaczące rozszerzenie przedmiotowego zakresu odpowiedzialności. Nowo wprowadzone brzmienie ustawy wprowadza odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakikolwiek czyn zabroniony przez przepisy pod groźbą kary jako wykroczenie albo przestępstwo skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego (m.in. zniesławienie, znieważenie) oraz przestępstw określonych w przepisach Prawa prasowego. To ważna zmiana względem aktualnie działającej ustawy, która opisuje zamknięty katalog przestępstw i przestępstw skarbowych, za jakie karę potrafi ponieść zbiorowy podmiot. Musimy pamiętać przy owej okazji, iż karne prawo nie znajduje się wyłącznie w kodeksie karnym oraz karno-skarbowym kodeksie, ponieważ przepisy karne istnieją w wielu ustawach szczególnych, o jakich sporządzeniu przedsiębiorcy częstokroć nie mają świadomości. Ważną nowością jest wprowadzenie legislacyjnego rozwiązania, w jakim to firma będzie ponosić odpowiedzialność za tzw. czyny własne, czyli czyny zabronione, których znamiona będą przeprowadzane poprzez działanie albo zaniechanie organu (przykładowo zarządu, rady nadzorczej) albo świadome działanie albo zaniechanie osoby należącej do organu (przykładowo członka zarządu). Za warunek uważa się jednak, aby dany czyn zabroniony pozostawał w ścisłym związku z prowadzoną przez zbiorowy podmiot działalnością. Należy skupić znaczną uwagę na fakt, że działanie lub zaniechanie organu spółki nie musi stawać się świadome, co znacznie poszerza zakres odpowiedzialności danej firmy. W zakresie przyporządkowania odpowiedzialności ściśle podmiotowi za czyn własny, projektodawca przyjął założenie, że zbiorowy podmiot ma możliwość wytworzyć czyn zabroniony w drodze kolektywnego zachowania. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy: „W owym przypadku chodzi o niewłaściwe z wymaganiami prawa lub oceny rozsądku zarządzanie ryzykiem, lub także brakami w zakresie staranności branżowej.

Więcej: Compliance

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *